Samarbetspartners

Nationellt samarbete

Luleå tekniska universitet
Nacka kommun – Fisksätraskolan och Samskolan
Naturbruksgymnasiet Lillerud
Fibbla Kompetens AB

 

Internationellt samarbete

Professor Kai-ming Cheng, The University of Hong Kong, Kina. Kai-ming Cheng är professor emeritus vid University of Hong Kong, och chef för utbildningspolitiska enheten vid pedagogiska fakulteten.

Professor Xiaojiong Ding, Shanghai Normal University, Kina. Xiaojiong Ding är professor vid Institute for International and Comparative Education, Shanghai Normal University i Kina. 

Professor Saravanan Gopinathan, National Institute of Education, Singapore. Professor Gopinathan har varit drivande då det gäller att i grunden transformera Singapore från ett fattigt ungt land till ett av världens främsta kunskapsländer. I det arbetet har ingått att grunda ett forskningscentrum för forskning i pedagogik och praktik.

Professor Heeok Heo, Sunchon National University, Sydkorea. Dr Heeok Heo är professor vid institutionen för Computer Education vid Sunchon National University, Sydkorea. Hennes forskning rör främst undervisningens och lärandets teorier i teknologigrundade lärandemiljöer samt lärarutbildning med inriktning mot IKT. 

Fil.mag., lärare Karin Isaksson, Ribbaskolan, Gränna, Sverige. Karin Isaksson tog lärarexamen 1989 på Malmö lärarhögskola. Efter utbildningen flyttade hon till Huskvarna och fick anställning som lärare på Ribbaskolan 7–9 i Gränna. Den pedagogiska planeringen spelar roll – en enkät- och intervjustudie om elevers uppfattningar om och användande av den pedagogiska planeringen i ämnet engelska och har vid flertalet tillfällen föreläst om sina Modellskolestudier.

Professor Pertti Kansanen, Helsingfors universitet, Finland. Pertti Kansanen är professor emeritus i pedagogik vid Institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet i Finland. Han är utbildad grundskollärare men studerade vidare inom pedagogik, psykologi, sociologi och litteraturvetenskap. Sedan 1978 har han varit professor inom utbildningsvetenskap, först i didaktik och senare (från 1992) i lärarutbildning. Kansanen har verkat som gästprofessor vid Siegen Universität, Tyskland (1987–88), Göteborgs universitet (1993 och 1995) samt under en kortare period Göttingen, Tyskland (1999). Hans forskningsintressen ligger inom utbildningsetik, forskning om undervisning och lärarutbildning samt Teacher’s Pedagogical Thinking.

Professor Kerry J. Kennedy, Hong Kong Institute of Education, Kina. Professor Kerry J. Kennedy är forskningschef och professor i Curriculum Studies och ansvarig för Centre for Governance and Citizenship vid Hong Kong Institute of Education.

Professor Okhwa Lee, Chungbuk National University, Sydkorea. Professor Okhwa Lee är verksam vid Computer Education, Chungbuk National University i Korea. Hon avlade masterexamen och doktorsexamen vid University of Wisconsin, USA. Innan hon kom till Chungbuk National University var hon forskare vid Educational Development Institute (KEDI) och Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). 

Biträdande professor Ee-Ling Low, National Institute of Education, Singapore. Biträdande Professor Ee-Ling Low är rektor för Strategic Planning and Academic Quality (SPAQ) och medlem av The National Institute of Education (NIE) Senior Management Team. Hon är också medlem av The Nanyang Technological University (NTU) samt nyligen utsedd till biträdande professor i engelska språket och litteraturen vid NIE och NTU i Singapore. Professor

Professor Jouni Välijärvi, Universitetet i Jyväskylä, Finland. Jouni Välijärvi är professor vid Universitetet i Jyväskylä, Finland, och har varit ledare för The Finnish Institute for Educational Research sedan 1996. Han har också arbetat för The National Board of Education (NBE). Professor Välijärvi har varit nationell projektledare inom OECD, Pisa, sedan 1998 och representerat Finland i IEA sedan 1996. Han har också varit medlem i olika expertgrupper inom till exempel OECD, EU, det finska utbildningsdepartementet, National Board of Education, finska lärarfacket och Council of Finnish Municipalities.