Utbildningar – kurser – föreläsningar

De kurser, workshops och konferenser som vi erbjuder är av olika karaktär. Det kan vara kortare kurser för ett mindre antal lärare (förstelärare, specialpedagoger etc) eller längre kurser som sträcker sig över flera läsår som omfattar samtliga rektorer och lärare vid en skolenhet eller i en hel kommun. I vissa specifika fall kan deltagarna erbjudas högskolepoäng efter avslutad kurs. Här!

Kursansvarig är professor Tomas Kroksmark.
CV… Mer…

Föreläsningar (2–3 timmar)

  • Undervisningens idéhistoria – från Salomo till Hattie. Läs… Se PP…lrgscaleFDF_38669
  • Didaktik – undervisningens metoder. Läs…
  • Didaskalos – hur undervisade Jesus. Läs…
  • Världens bästa undervisning – undervisningi Korea, Sinagapore, Kina. Läs…
  • Förstelärare Läs… Se PP…

Kurser (2–10 heldagar)

  • Förstelärare och specialpedagoger – en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare. Läs… Se PP…
  • En skola med full måluppfyllelse. Läs…
  • Forskningsmetoder och teorier för lärare. Läs…
  • Full måluppfyllelse. Se…

Skolutveckling 1-3 år
Med eller utan högskolepoäng

  • Forskande lärare – en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Läs…

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *