Om oss

Vi är gårdagen – vi känner morgondagen.

Vi är en grupp entusiastiska skolmänniskor med varierad bakgrund i skolan, vars gemensamma intresse är att bidra till en jämlik och utvecklande skola – där elever och lärare trivs och där undervisningen och lärandet håller högsta tänkbara nivå: undervisning och lärande på vetenskaplig grund! Ansvarig för KUNSKAPSEPIDEMIN är professor Tomas Kroksmark.

Tillsammans bildar vi Kunskapsepidemin KUNSKAPSEPIDEMIN – inget vaccin biter!

Visionen är att vi ska kunna erbjuda ett varierat utbud av möjligheter – för landet, kommuner, skolor, förvaltningschefer, rektorer, skolchefer, utvecklingsansvarig, lektorer, förstelärare och lärare – att få tillgång till olika typer av kompetensutveckling, forskningsprojekt och annan utveckling som stärker skolor då det gäller kvalitet. Särskilt gäller detta jämlikheten mellan skolor, trivseln i skolan bland lärare och elever och undervisningens och lärandets kvaliteter. Allt ska ske i nära samarbete mellan den lokala kommunen och/eller skolan och KUNSKAPSEPIDEMIN. De kommuner eller skolor som önskar kurser som ger högskolepoäng kan vända sig till oss.

Vi vill också kunna erbjuda sk fristående kurser till lärarutbildningarna. Det innebär att lärarutbildningar runt om i landet kan köpa kurser inom det sk Allmänna utbildningsområdet och då särskilt inom områdena Forskande lärare – teori och metod; Undervisning på vetenskaplig grund; Lärande på vetenskaplig grund; En jämlik skola; Systematiskt kvalitetsarbete i skolan etc. Undervisande lärare i kurserna är nationella och internationella experter som är docenter eller professorer inom utbildningsvetenskaperna.

KUNSKAPSEPIDEMIN ägs av Karin Åberg & Tomas Kroksmark och är ett utbildnings- och utvecklingsföretag där den största delen av vinsten förs tillbaka till verksamheten. I styrelsen ingår:

Karin Åberg, fil dr. Ordförande
Tomas Kroksmark, professor
Ebba Lidman, läkare
Hilda Kroksmark, läkare
Nils Kroksmark, personalansvarig

Till Kunskapsepidemin är en Tankesmedja knuten. Se vidare…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *