Konferenser

UNDERVISNINGEN SKA…
Konferens för lärare och rektorer o.a.
Stockholm den 4-5 oktober 2018


Tvådagarskonferensen genomförs den 4 & 5 oktober 2018 i Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Temat fokuserar på undervisning – som begrepp och som tillämpning i klassrummet. Vi planerar för en dynamisk, kreativ och kritiskt granskande konferens med presentationer, work-shops och livliga diskussioner!

DOCERA NECESSE EST!

Ordet undervisning förekommer 221 gånger i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2017). Inte sällan i ordkombinationen Undervisningen ska … Därmed är undervisning det viktigaste begreppet som skolan har att arbeta med. Det är också förpliktigande – det ska lösa rader av problem. Det är också så att undervisning förväntas lösa en rad centrala problem. Bland annat sägs att:

  • Undervisningen ska vara saklig och allsidig
  • Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov
  • Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet
  • Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling
  • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften
  • Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor
  • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar
  • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt
  • ytterligare 213 skrivningar om vad undervisningen ska klara.

Konferensens syfte är att vi ska lära oss att undervisa på olika sätt och på vetenskaplig grund och att vi ska nå bättre insikter i undervisningens möjligheter och begränsningar i skolan. Det ska vi göra genom att att lyssna till olika presentationer om undervisningsforskning och konkreta exempel på hur undervisningsbegreppet används och genomförs i skolans vardag. Därutöver ska vi kritiskt-konstruktivt granska och resonera om den potential som undervisningen i skolan har.

Välkommen till stockholm den 4-5voktober 2018!

Program presenteras ngn under våren 2018.

_________________________________________________

Genomförda konferenser:

Världens bästa undervisning! för full måluppfyllelse 21-24 mars 2017
– i Stockholm, Jönköping och Malmö

Konferensen riktar sig till förvaltningschfer, rektorer, förskolechefer, förstelärare/lektorer och andra lärare som har skolutvecklingsansvar i en kommun eller i en fristående utbildningsorganisation. Inbjudna talare är professorer och experter på skola, undervisning och lärande från Kina, Singapore och Sydkorea.

Läs mer!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *