Konferenser

SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
forskande lärare som arbetar heltid i skolan
för full måluppfyllelse

Konferens för lärare, rektorer och chefer i förskolan, grundskolan & gymnasieskolan
Stockholm i juni 2019

DOCERA NECESSE EST!

Säker, vetenskapligt grundad undervisning och lärande har genom Skollagens 1 Kap 5 § blivit allt viktigare för en skola med hög kvalitet (full måluppfyllelse):

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

En viktig och avgörande aspekt på en skola på vetenskaplig grund är vem det är som ska bedriva forskning, var den ska ske samt hur den ska kunna komma till användning i den lokala skolan och i klassrummet. Just detta uppmärksammar Skolforskningsinstitutet:

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Konferensens avgörande utgångspunkt är att det är lärarna själva som ska producera vetenskapligt grundad kunskap för skolutveckling – de ska forska på arbetstid. Grunden för detta finns i Skollagen och motivet för forskande lärare i skolan är att:

  • lärarna är närmst det som sker i skolans undervisning och lärande,
  • den lokala skolans utvecklingsområden är identifierade och väl kända av lärarna,
  • lärarna kan och förstår den egna skolans särskilda förutsättningar och
  • egenproducerad säker kunskap är alltid relevant och därmed också enklare att implementera än sådan som någon annan, långt bort har utvecklat.

Konferensens mål är att alla deltagare ska nå insikter i vad som krävs för en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare för full måluppfyllelse. Målet ska nås via initierade och inspirerande föreläsningar och presentationer av kompetenta forskare, lärare och rektorer som har egna erfarenheter av att ha arbetat med just forskning i den lokala skolan.

Ur konferensens innehåll:

  • vetenskapliga teorier och metoder för forskning i den egna skolan
  • forskningsprocessen i en en skola på vetenskaplig grund – från idé till konkret arbete i klassrummet
  • hur forskar lärare i skolan – konkreta exempel
  • vad krävs för framgångsrik lärarforskning – tid, resurser, kunskaper etc
  • hur förvandlas egenproducerad vetenskapligt grundad kunskap i skolan till konkret undervisning och lärande
  • hur påverkar forskningsgrundad kunskap det systematiska kvalitetsarbetet i den egna skolan så att måluppfyllelsen ökar

Läs mer om konferensen…

_________________________________________________

Genomförda konferenser:

Världens bästa undervisning! för full måluppfyllelse 21-24 mars 2017
– i Stockholm, Jönköping och Malmö

Konferensen riktar sig till förvaltningschfer, rektorer, förskolechefer, förstelärare/lektorer och andra lärare som har skolutvecklingsansvar i en kommun eller i en fristående utbildningsorganisation. Inbjudna talare är professorer och experter på skola, undervisning och lärande från Kina, Singapore och Sydkorea.

Se de olika föreläsningarna!

Professor Sing Kong Lee Föreläsning Del 1; Del 2
Professor Okhwa Lee Föreläsning Del 1; Del 2

Läs mer!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *