Konferenser

Tvådagarskurs och work-shop
för skolans förvaltningschefer, skolchefer, utvecklingschefer och områdeschefer
Visingsö 31 augusti – 1 september 2017

• Utveckla en skola på
vetenskaplig grund – för ökad jämlikhet 

Förvaltningschefen,  skolchefen, utvecklingschefer och områdeschefen i kommunen är de viktigaste personerna i styrkedjan för en jämlik skola som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utan kunskaper och engagemang på de här nivåerna blir det omöjligt att fullt ut grunda undervisningen och lärandet på säker, vetenskapligt grundad kunskap. Därmed äventyras jämlikheten. Läs mer…

Alla som arbetar i skolan och som kan något om densamma vet att skolor är olika. Lärarna undervisar på olika sätt; eleverna lär sig på olika sätt. Kvaliteten och resultaten blir därför olika. Två skolor som ligger ett stenkast ifrån varandra kan ha samma förutsättningar men resultaten kan visa på stora skillnader. Detta kallar vi den ojämlika skolan.

Om undervisningen och lärandet i skolan tar stöd i egen forskning – där (förste)lärare forskar på barnens och elevernas lärande och forskningsresultaten läggs som grund för didaktiska val – kan vi dels tala om en skola på vetenskaplig grund och dels skapa en mera jämlik skola. En sådan skola  kräver att undervisningen anpassas efter elevernas sätt att lära i den egna skolan. 

Detta är motiven för att vi  nu arrangerar en kurs med workshop på just det här temat. Kursen ger teoretiska kunskaper och verktyg om hur förvaltningschefer, skolchefer och områdeschefer i praktiken leder och initierar skolutveckling mot skolor på vetenskaplig grund. Vi hoppas på två kunskapsrika och sprudlande dagar på Visingsö! Läs mer…

Kursen och work shop arrangeras i samarbete med Studentlittertur AB.

Visingsö

Visingsö norra udde – på andra sidan vattnet ligger Ellen Keys Strand (Omberg).

  • Frågor om kursen och workshopen – kontakta:
    – Tomas Kroksmark – tomas@kroksmark.se
    – Helena Moreau – helena.moreau051@gmail.com
    – Bernt Friberg – berntfriberg0@gmail.com

_________________________________________________

Genomförda konferenser:

Världens bästa undervisning! för full måluppfyllelse 21-24 mars 2017
– i Stockholm, Jönköping och Malmö

Konferensen riktar sig till förvaltningschfer, rektorer, förskolechefer, förstelärare/lektorer och andra lärare som har skolutvecklingsansvar i en kommun eller i en fristående utbildningsorganisation. Inbjudna talare är professorer och experter på skola, undervisning och lärande från Kina, Singapore och Sydkorea.

Läs mer!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *