Konferenser

Skola på vetenskaplig grund
– med forskande lärare för full måluppfyllelse


Tvådagarskonferens planerad till hösten 2018. Temat rör sig kring frågan om hur en kommun och/eller en enskild skola ska kunna leva upp till Skollagens krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därtill frågan om hur en skola ska kunna använda lärare som forskare – forskande lärare – för att producera säker kunskap som kan användas i den egna verksamheten (kommunen, skolan, klassrummet, barngruppen) för full måluppfyllelse. Har universitetens forskning om skolan spelat ut sin roll och ersatts av ‘närproducerad’ forskning som görs direkt i skolans verksamhet av lärare?

Vi planerar för en dynamisk, kreativ och kritiskt granskande konferens med presentationer, work-shops och livliga diskussioner!

Program presenteras ngn under våren 2018.

_________________________________________________

Genomförda konferenser:

Världens bästa undervisning! för full måluppfyllelse 21-24 mars 2017
– i Stockholm, Jönköping och Malmö

Konferensen riktar sig till förvaltningschfer, rektorer, förskolechefer, förstelärare/lektorer och andra lärare som har skolutvecklingsansvar i en kommun eller i en fristående utbildningsorganisation. Inbjudna talare är professorer och experter på skola, undervisning och lärande från Kina, Singapore och Sydkorea.

Läs mer!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *