Konferenser

UNDERVISNINGEN SKA…
Konferens för lärare och rektorer o.a.
i grundskolan, gymnasieskolan, folkhögskolan & vuxenutbildningen
Stockholm den 4 & 5 oktober 2018

Medverkande: Anne-Marie Körling & Tomas Kroksmark & Maria Wiksten & Bernt Friberg & Marcus Samuelsson &
Martin Hugo & 
Joakim Magnusson & Tuula Maunula &
Jenny  Edvardsson & Johan Amos Comenius

Snabbinformation
Program
Föreläsare
Anmälan
Praktisk & bra information

Tvådagarskonferensen genomförs den 4 & 5 oktober 2018 i Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Temat fokuserar på undervisning – som begrepp och som tillämpning i klassrummet. Vi planerar för en dynamisk, kreativ och kritiskt granskande konferens med presentationer och livliga diskussioner!

DOCERA NECESSE EST!

OM undervisningen ska utvecklas och samtidigt vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet måste det finnas möten mellan praktik och teori.

Konferensen syftar till belysa undervisningens praktik och teori med utgångspunkt tagen ur lärarens perspektiv och ur en rad olika infallsvinklar.  Vi ska lära oss hur undervisningen kan bli den framgångsfaktor i skolan som vi vill att det ska bli genom goda exempel. 

Målsättningen är att alla deltagare ska få med sig användbara exempel för och insikter i den egna undervisningen. Konferensen kommer även att bidra med material, tankar och idéer för kommande kompetensutveckling i den egna lokala skolans verksamhet under t.ex. vecka 44.

Konferensens kanske mest kittlade clou (glansnummer, glanspunkt, slagnummer, bravurnummer, huvudattraktion; höjdpunkt, kulmen, klimax, huvudpoäng) är att föreläsarna presenterar och talar om något som de själva i ögonblicket gör – dvs undervisar om undervisning!

______________________________________________

Ordet undervisning förekommer 221 gånger i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016). Inte sällan i ordkombinationen Undervisningen ska … Därmed är undervisning det viktigaste begreppet som skolan har att arbeta med. Det är också förpliktigande – det ska lösa rader av problem. Det är också så att undervisning förväntas lösa en rad centrala uppgifter. Bland annat sägs att:

 

 

 

  • Undervisningen ska vara saklig och allsidig
  • Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov
  • Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet
  • Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling
  • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften
  • Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källo
  • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar
  • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt
  • ytterligare 213 skrivningar om vad undervisningen ska klara.

Välkommen till Stockholm, Kungsholmen och Kungsholmens gymnasium den 4-5 oktober 2018!

Frågor om konferensen ställs till:
Helena Moreau – helena.moreau051@gmail.com
Bernt Friberg – fibblakompetens@outlook.com
Tomas Kroksmark – tomas@kroksmark.se

_________________________________________________

Nästa planerade konferens genomför under hösten 2019 på temat:

Lärandets mysterium

Om lärare inte vet hur eleverna lär det de ska i skolan – vad anpassar lärarna då undervisningen efter för sorts kunskaper? Förmodligen är det så att säker undervisning bygger på vetenskapligt grundad kunskap om lärandets mysterium. Först när lärare vet hur eleven lär är det möjligt att välja rätt undervisningsmetod. Den här konferensen ska gå till botten med skolans och undervisningens kanske allra viktigaste begrepp: lärande; vad är lärande, hur lär vi oss, hur lär sig eleverna i skolan som grund för goda skolresultat.

Vet vi själva hur gör när vi lär oss?

_________________________________________________

Genomförda konferenser:

Världens bästa undervisning! för full måluppfyllelse 21-24 mars 2017
– i Stockholm, Jönköping och Malmö

Konferensen riktar sig till förvaltningschfer, rektorer, förskolechefer, förstelärare/lektorer och andra lärare som har skolutvecklingsansvar i en kommun eller i en fristående utbildningsorganisation. Inbjudna talare är professorer och experter på skola, undervisning och lärande från Kina, Singapore och Sydkorea.

Se de olika föreläsningarna!

Läs mer!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *