Välkommen till Kunskapsepidemin AB

KUNSKAPSEPIDEMIN AB är en resurs för kommuner, skolor, lärarlag och lärare då det gäller stöd för skolutveckling genom kurser, konferenser, kompetensutbildning, föredrag och handledning inom områdena:

KUNSKAPSEPIDEMIN AB knyter forskare och skolexperter till sig – professorer, docenter och disputerade samt experter inom skolområdet med beprövad erfarenhet – vilket innebär att allt som görs vilar på forskning – vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ansvarig för epidemin är professor emeritus  Tomas Kroksmark

_______________________________________________________

NYHET!

Kurs och workshop för förvaltningschefer, skolchefer, utvecklingschefer och områdeschefer i skolan

• Utveckla en skola på vetenskaplig grund 

Förvaltningschefen,  skolchefen, utvecklingschefen och områdeschefen i kommunen måste initiera, uppmuntra, stödja och styra de enskilda skolornas möjligheter att grunda verksamheterna i Skollagens 1 kap 5 § som säger att “Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Erfarenheter från framgångsrika länder visar att hela styrkedjan måste ha kunskaper om skolnära forskning och forskande lärare. Läs mer…

Av de här skälen erbjuder vi kurs och work shop som ska fördjupa kunskaperna om en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare. Läs mer…

Visingsö den 31 augusti – 1 september 2017!

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *